مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

خدمات وبی دیگر

دیگر خدمات

اولین نسخه از نرم افزار درختواره کلام تولید شد
به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی اولین نسخه از نرم افزار  فاخر درختواره کلام اسلامی تولید شد.
تولید مجموعه آثار علی محمدی خراسانی
نرم افزار مجموعه آثار و دروس استاد علی محمدی خراسانی به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تولید شد.
تولید نسخه جدید نرم افزار حکومت اسلامی
به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و همکاری دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری نسخه جدید نرم افزار حکومت اسلامی تولید شد.
مجموعه آثار خواجه نصیرالدین طوسی رحمه الله ۲
دومین نسخه از نرم افزار فاخر مجموعه آثار خواجه نصیرالدین طوسی رحمه الله به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تولید شد.
آخرین نرم افزارهاآخرین نرم افزارها
جدیدترین دستاوردهای نرم افزاری
 
گنجینه ای از آخرین نرم افزارهای تولید شده در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ...
 
در ادامه ببینید >
افتخاراتافتخارات
تقدیرنامه ها و تندیس ها
 
مرکـز تحقیقـات کامپیوتری علوم اسلامی (نـور) با ۲۵ سال سابقه همچنان در مسیر پیشرفت ...
 
در ادامه ببینید >
خدمات رایانه ایخدمات رایانه ای
خدمات قابل ارائه فرهنگی
 
انتشار دیجیتال آثار محققان و موسسات فرهنگی، تبادل دیتا، ثبت هاست و دامین و ...
 
در ادامه ببینید >