ارتباط با ما

ورود به انجمن کاربران (به زودی)
ارتباط بر خط (به زودی)
نظرسنجی (به زودی)

نمایندگی ها

درایه النور ۱.۲

نخستین نرم افزار تخصصی رجال شیعه

اضافه شده در ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ - ۰۹:۳۰

متن کامل ۳۸ جلد کتاب رجالى و ۵۵ جلد کتب حدیثى با بررسى اسناد آنها به ضمیمه ۲۹ جلد کتاب لغت، متن کامل کتب اربعه، وسائل الشیعه وبررسى اسناد آنها ...

زبان واسط کاربری:
سیستم عامل:
وضعیت عرضه:
بهای نرم افزار:
۲۰۰,۰۰۰ریال

محصول

   
   • تسهیل در دسترسی به منابع اساسی علوم اسلامی و انسانی
   • ارائه منابع نرم افزارهای مرکز تحقیقات نور 
   • فهرست موضوعی و فهرست الفبایی
   • جستجوی ساده وپیشرفته
   • ایجاد قفسه شخصی
 
  بیشتر بدانید